Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami dla słabosłyszących
Gimnazjum nr 36 dla słabosłyszących
XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących
Jedyna taka szkoła w województwie kujawsko - pomorskim
Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015
Spis podręczników na rok szkolny 2014/2015
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 1 września
Klasy IV - VI oraz LO i Gimnazjum  godzina 9.30 
Klasy 0 - III godzina 10.00