Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami dla słabosłyszących
Gimnazjum nr 36 dla słabosłyszących
XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących
Jedyna taka szkoła w województwie kujawsko - pomorskim