UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KL. IV - VI - godz. 8.00

KL. GIM, LO - godz. 10.00

KL. 0 - III - godz. 11.00

 

 

Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami dla słabosłyszących
Gimnazjum nr 36 dla słabosłyszących
XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących
Jedyna taka szkoła w województwie kujawsko - pomorskim